10 sexpositioner som får henne av varje gång10 sexpositioner som får henne av varje gång

Kvinnor och män är inte alltid överens om vad som kvalificerar sig som bra sex . På grund av våra olika anatomier kanske det som känns behagligt för en partner inte är så imponerande för den andra. I denna tillfredsställelsestrid mellan könen tappar kvinnor ofta. Samlag i sig verkar vara utformat för att ge mannen nöje, säger Deborah Caust , klinisk sexolog och licensierad äktenskaps- och familjeterapeut.

Det finns dock hopp i form av relativt enkelt sexpositioner , speciellt kuraterad av Caust med tanke på kvinnans önskningar. Naturligtvis uppgår inget av dessa för mycket utan förspel, ordentlig smörjning och kommunikation, men kombinera någon av dem med den trifektan, och ni båda kommer på god väg att ha bra sex.

För tillgång till exklusiva redskapsvideor, kändisintervjuer och mer, prenumerera på YouTube!